Wie is wie

De Werkgroep Briel werd opgericht in februari 2011  in de schoot van het Buurtcomiteit2000. De leden van de Werkgroep Briel wonen allemaal in of rond het plangebied.


Dit actiecomité werd opgericht voor het behoud van Den Briel in Baasrode en om dit gebied te herwaarderen tot woonzone.

De Werkgroep Briel werd opgericht in februari 2011.  Sindsdien werd er al veel tijd gestoken in het bestuderen van het dossier, in het geven van informatie aan de buurtbewoners en aan het opstellen van verschillende bezwaarschriften.

Onder druk van de Werkgroep Briel heeft de projectgroep haar originele plannen moeten herzien en valt de Steenkaai en een gedeelte van de Fabrieksstraat buiten de scope van het project.

De ontwikkelingen van Den Briel, zoals voorzien in het Masterplan Briel van 2008 zou de leefbaarheid van Baasrode in het gevaar brengen.  De ontsluiting van Den Briel via de Provinciale Baan en via de Mandekensstraat is hopeloos.  Zelfs zonder de aanleg van extra laad-en loskades staat het verkeer nu al 3x per dag stil in de file.  Door dit project zal er nog veel bijkomend verkeer op deze wegen komen en  en zal iedereen permanent in de file staan.

De optie om de laad-en loskades in te planten op den Briel is de slechts mogelijke optie. Vele andere plaatsten langs de Schelde zijn veel beter geschikt en bieden de mogelijkheid tot ontsluiting.

 

Comments