Plan Mer

De Vlaamse overheid in juni van dit jaar gestart met het opstellen van een plan MER.
De overheid heeft gekozen voor een integratietraject waardoor er tegelijkertijd een MOBER en een RVR moet opsteld worden

MOBER: mobiliteitseffectenrapport

De transformatie van het gebied naar watergebonden bedrijvigheid zal een impact hebben de verkeersafwikkeling. Om die reden is het noodzakelijk om een Mober op te stellen. RVR:        Ruimelijk Veiligheidsrapport 


Ter hoogte van Briel bevindt zich brandstoffenhandel Desbo met opslagsilo's voor brandstoffen, waaraan toch enige veiligheidsrisico’s verbonden zijn. Het bedrijf is volgens de Europese wetgeving een laagdrempelig Seveso-bedrijf. Nochtans staan er woningen vlak naast dit bedrijf. Daarom wordt een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt voor het gebied.

Het RVR onderzoekt in welke mate de woningen kunnen blootgesteld worden aan de risico's, voor zowel mens als milieu, gerelateerd aan de aanwezigheid van een Seveso-inrichting in de buurt. De studie legt mogelijke problemen bloot, en kan eventueel aanbevelingen doen om deze te voorkomen of op te lossen.

Studiebureau Sertius maakt het RVR op.Comments