Ruimtelijk Structuurplan

De stad Dendermonde heeft bestaande ruimtelijk structuurplan van 2000 aangepast.  Hiervoor werd een ganse procedure gevolgd, waarbij er inspraak momenten voor de bevolking voorzien werden. 

Het stadsbestuur heeft het nieuwe ruimtelijk structuurplan goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 
De bestendige deputatie heeft het nadien ook goedgekeurd

De stad heeft haar bestaand gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) uit 2000 herzien.

 

De belangrijkste doorlopen stappen aan het einde van de goedkeuringsprocedure:

·         definitieve goedkeuring van het ontwerp van herziening GRS door de gemeenteraad in zitting van 4 juli 2012;

·         goedkeuring deputatie in zitting van 13 september 2012;

·         publicatie van de goedkeuring in het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2012;

·         herziene GRS treedt in werking vanaf 25 oktober 2012.


Comments