Project Oude BrielSinds december 2010 worden we geteisterd door megalomane plannen van de overheden om 9 laad- en loskades aan te leggen op Den Briel.  In eerste instantie moet alles hiervoor wijken.  Tijdens de eerste infovergadering sprak Bart Van Malderen over de onteigening van 200 woningen om plaats te maken voor nieuwe bedrijven.

 

Het initiatief komt van een samenwerkings akkoord tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Oost Vlaanderen (hierna de projectgroep genoemd). Hierbij wordt steeds verwezen naar de steun die zij krijgen van Dendermonde.  Wat dat ook moge betekenen.

Voor het project werd een subsidie bekomen van het Agentschap Ondernemen – Entiteit Ruimtelijke Economie in het kader van de (her)inrichting van verouderde bedrijventerreinen en economische locaties. De deputatie besliste om studiebureau Arcadis aan te stellen voor het opmaken van een masterplan, een RUP en een plan-MER voor de site Oude Briel te Baasrode en Buggenhout. 

 

De buurtbewoners pikken het niet dat de overheid dit mooi gebied aan de Schelde wil verknoeien aan een zinloos project.  De ontsluiting van dit gebied blijft een zeer groot probleem. Nu al staan het verkeer dagelijks stil op de Provinciale Baan en in de Mandekensstraat.

 

De initiatiefnemers hebben een website gemaakt om op die manier de informatie waarover we beschikken te verspreiden. 

 

De Werkgroep Briel heeft reeds veel werk verzet om deze plannen tegen te houden en we zijn daar al deels in gelukt.  Na het indienen van de bezwaarschriften heeft de projectgroep beslist om het gebied te halveren. De Steenkaai en een gedeelte van de Fabrieksstraat mogen in de huidige vorm blijven bestaan. Maar voor hoelang ?

 

We ijveren om dit ganse project een halt toe te roepen.  In de huidige schuldencrisis is het ondenkbaar om dergelijke infrastructuurwerken, louter voor het prestige van enkelen, te laten uitvoeren op kosten van de belastingbetalers.

 

We geven ons niet gewonnen!