Europese TEN-T netwerk

In het kader van het Europese Ten-T netwerk wil men de cross border binnenvaart stimuleren.  

Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van het kanaal vanuit Parijs tot Combrai.  De aanbesteding hiervan ligt momenteel stil omdat de project meer dan 6 miljard euro gaat kosten en dit is 2 miljard euro meer dan voorzien. 

Men wil tevens de Schelde verder uitdiepen om vanuit Antwerpen aansluiting te vinden met dit kanaal.  Op die manier koppelt men ook laad en loskades op de Schelde zodat uiteindelijk alles van alles afhangt. 
Ċ
Jan Van Steen,
17 feb 2013 04:22
Comments