Standpunten

Laad- en loskades brengen geen meerwaarde !

Het project om laad-en loskades te voorzien op het relatief klein industrieterrein Den Briel brengt quasi geen toegevoegde waard.  Het zal veel verkeershinder veroorzaken omdat de ontsluiting zo goed als onmogelijk is.  Bovendien zal het exploiteren van deze loskades quasi geen tewerkstelling genereren. Het zijn vooral firma's van buiten Dendermonde die de grond bezitten en dus zullen de inkomsten voor de stad zo goed als nihil zijn.  De bewoners worden wel de dupe want zij zullen,indien het project doorgaat, dagelijks geconfronteerd worden met de nadelige effecten.  
  • Laad- en loskades zijn enkel interessant voor enkele bedrijven waarvan de hoofdzetel niet noodzakelijk in Baasrode gelegen is. 
  • Doorvoer van vrachtvervoer levert geen inkomsten op
  • De ontsluiting naar de N17 en de Mandekensstraat is onmogelijk en er is geen budgettaire ruimte om een parallelbaan aan te leggen naast de spoorlijn 52. Het saturatiepunt is nu al bereikt met ellenlange files.
  • De oude Spoorlijn 52 kan niet economisch gerentabiliseerd worden voor dit project.
  • De loskades zullen een negatief effect hebben op het toerisme naar Baasrode en zullen nadelige effecten hebben voor de middenstand in Baasrode. 


Comments