Welkom 

Op de website van de Werkgroep Briel.  Wij ijveren voor het leefbaar houden van Den Briel, een mooi gebied aan de oever van de Schelde in Baasrode.  Sinds twee jaar worden de bewoners bedreigd met onteigeningen omdat de overheden hier een prestigieus industrieterrein willen maken. 
 
Als dit thema u nauw aan het hart ligt en u deze beweging wil ondersteunen, neem dan een kijkje op  volgende pagina.
Plangebied
De overheden hebben een project groep opgesteld in mei 2011 die bestaat uit de Provincie Oost-Vlaanderen, de Pom Oost Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal. 
Zij worden gesteund door de stad Dendermonde. 


Het plangebied werd uitgetekend gaande
van de grens met Buggenhout tot aan de
 Th. Vermylenstraat, liggende tussen de Schelde en de Spoorweg 52. 


Jarenlang heeft de overheid signalen aan de plaatselijke bevolking gegeven dat Den Briel evolueerde naar een gemengd woon en industriegebied. Hierdoo is de bewoning toegenomen en bouwde de  industrie zich geleidelijk aan af. 
Vele jonge gezinnen hebben zich de laatste jaren gevestigd in het plangebied omdat de prijzen van de immobiliën nog betaalbaar waren.  Zij hebben er al hun geld ingestoken en belangrijke bedragen geleend voor de verdere renovatie van hun huis.  Door de aankondiging van de stad Dendermonde ligt alles nu quasi stil.  De huizen zijn onverkoopbaar, tenzij aan spotprijzen en vele gezinnen liggen wakker over wat er aangekondigd wordt.  De onzekerheid knaagt.   


Voor een leefbare omgeving

De overheid heeft de laatste 30 jaar de bewoning op Den Briel toegestaan en zelfs de nodige vergunningen afgeleverd.  Hierdoor is een dynamiek ontstaan en wonen er veel gezinnen in dit gebied.  Tot in 1978 was dit een woongebied en werd toen ingekleurd als industriegebied.  Sindsdien heeft de overheid niets gedaan om dit gebied in te richten als industriegebied. In tegendeel.  We kunnen dus stellen dat het gewestplan nooit effectief werd uitgevoerd.  Pas 35 jaar nadien wil men er een megalomaan industrieterrein van maken.  De bewoners reageren hiertegen en willen dat deze zone aansluit aan de woon en recreatiezonde van Den Briel , gedeelte Buggenhout. 

Recht op informatie
Het is vechten tegen de bierkaai.  De manier waarop de verschillende overheden doen alsof ze informatie geven, terwijl ze maximaal de bestaande informatie achterhouden is wraakroepend. Dit is een pure vorm van schijndemocratie.  Meetings worden georganiseerd om te bewijzen dat er meetings waren maar niemand geeft de echte informatie over het project.  
Het is ongetwijfeld zodanig idioot dat de overheden schik hebben dat de bevolking zou reageren mochten ze dit weten.