Standpunten

Laad- en loskades brengen geen meerwaarde !

Het project om laad-en loskades te voorzien op het relatief klein industrieterrein Den Briel brengt quasi geen toegevoegde waard.  Het zal veel verkeershinder veroorzaken omdat de ontsluiting zo goed als onmogelijk is.  Bovendien zal het exploiteren van deze loskades quasi geen tewerkstelling genereren. Het zijn vooral firma's van buiten Dendermonde die de grond bezitten en dus zullen de inkomsten voor de stad zo goed als nihil zijn.  De bewoners worden wel de dupe want zij zullen,indien het project doorgaat, dagelijks geconfronteerd worden met de nadelige effecten.