Masterplan Stedelijk project Oude Briel

Masterplan Oude Briel - Baasrode
Opdrachtgever: Provincie Oost - Vlaanderen
Coordinatie: An Spitaels
Projectnummer: 04/006147/Versie A/ 12-01-2009
Studiebureau: Arcadis

In 2008 werd er door de Provincie Oost-Vlaanderen een masterplan Briel opgesteld.
Inhoudstafel:
Deel 1: Beschrijving van de context
Deel 2: Inventarisatie
Deel 3: Analyse van de bestaande toestand
Deel 4: Mogelijke scenario's
Deel 5: Weerhouden scenario's


In dit plan werden 5 mogelijke scenario's vooropgesteld.
1. Wonen aan de Schelde
2. Trimodaal bedrijventerrein
3. Bipool -gemengd regionaal bedrijventerrein naast wonen aan de Schelde
4. Verwerving van clusters
5.  Regionaal recreatiedomein 
Uiteindelijk koos de stad Dendermonde voor het maximale plan met 600 meter nieuw kades.
Ċ
Jan Van Steen,
25 nov 2012 12:14
Comments