Petitie


Zoals reeds eerder aangekondigd starten wij een petitie tegen de aanleg van de laad- en loskades van Den Briel.

Verzoekschrift