Nieuws‎ > ‎2014‎ > ‎

Open brief aan de politici in het kader van de verkiezingen mei 2014

Geplaatst 15 mei 2014 13:42 door Jan Van Steen
Open brief: Stemmen tegen een project zonder maatschappelijk draagvlak

 

10 Jaar geleden startte de overheid een studie rond laad- en loskades op den Briel in Baasrode.  Zelfs als deze ligging (grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant) buiten uw kieskring valt, lijkt het ons belangrijk om uw aandacht te trekken op dit ondoordacht project en op de onredelijke aanpak ervan. Het illustreert immers perfect waarom de bevolking zo sceptisch wordt en vaak nog weinig geloofwaardigheid schenkt aan haar overheden en haar politieke mandatarissen.

Het verkeer op de Belgische wegen wordt steeds drukker en het is dan ook terecht nuttig om alternatieve oplossingen te zoeken. Deze dienen echter realistisch te worden gegrond. In dit geval, zoals voorzien in het Masterplan Briel, wil men een aantal laad- en loskades aan de oever van de Schelde ontwikkelen, uitgerekend waar de ontsluiting quasi onmogelijk is, waar de bestaande wegen reeds lang verzadigd zijn en niet geschikt voor zwaar vervoer. De leefbaarheid is nu reeds aangetast en dit project wordt een zinloze geldverspillende investering van de overheid die aanleiding zal geven tot nog meer overlast en het nutteloos verjagen van bewoners.

In concreto: men wil op den Briel een capaciteit van 800.000 ton vracht overslagen op de loskades. Omgerekend komt dit neer op ruwweg 100.000 vrachtwagenbewegingen. Deze moeten allemaal over de Provinciale Baan en de Mandekensstraat rijden waar wagens en vrachtwagens nu al dagelijks in de file staan tussen Sint-Amands en Dendermonde. Met 250 werkdagen en gespreid over 10 uur per dag, komt dit neer op maar liefst 40 vrachtwagenbewegingen extra per uur.  Hallucinant voor een weg die nu al oververzadigd is. En toch zijn er administraties die hiermee voort willen. Is er dan zoveel geld voorhanden terwijl de wegen aan geen herstel toe komen?

De beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen werd genomen op basis van het masterplan Briel dat dateert van 2009 en waarvan 80% van de basisassumpties volledig achterhaald zijn. Het is onbegrijpelijk dat men dit project blijft trekken na zoveel negatieve signalen en dure studies.  Het is nu al lang duidelijk er is geen goede ontsluiting mogelijk. Hier is duidelijk een rol weggelegd voor de politieke partijen en hun kandidaten om dit dossier met gezond verstand onder de loep te nemen.

Sinds vier jaar wordt bij de bevolking bewust paniek gezaaid. Er heerst grote onzekerheid of zij daar mogen blijven wonen en of het überhaupt nog leefbaar zal blijven.  De omgeving wordt verwaarloosd.  Huizen zijn onverkoopbaar of tegen veel lagere prijzen. Bovendien wordt er door de overheid druk uitgeoefend om “vrijwillig” huizen te verkopen waar geen marktprijs meer voor bestaat.  Niemand durft/wilt nog investeren in het onderhoud of de vernieuwing van zijn/haar woning.  De onzekerheid is voor velen ondraaglijk.  Wordt Briel een 2de Doel ?

 Last but not least: er bestaat ook geen enkel maatschappelijk noch economisch draagvlak voor dit project; er is ook geen noemenswaardig tewerk-stellingsperspectief. Het lijkt als een spooktrein die niemand durft te stoppen. Wij doen, namens de bewoners, een oproep om dit project definitief stop te zetten en om een zinvol alternatief uit te werken voor deze locatie met inspraak van alle betrokken partijen.

 In de huidige maatschappij is er een duidelijke retour naar de natuur.  Er is een stijgende vraag naar wonen aan het water.  Daarnaast wordt de Briel elk jaar meer en meer gebruikt door fietsers en wandelaars die een tochtje maken langs de Schelde.  Deze plek is ook zeer gewild bij vissers die op een rustige plaats van de natuur willen genieten. De Scheldeoevers op den Briel zijn daar zeer geschikt voor.

 U leest veel meer op onze website www.werkgroepbriel.be

Laat ons uw visie kennen per mail via info@werkgroepbriel.be.

 

Wij rekenen op u.

 

 

Comments