Nieuws‎ > ‎2014‎ > ‎

Objectiveren van toekomstige grote infrastructuurprojecten

Geplaatst 12 aug 2014 13:40 door Jan Van Steen
Het Vlaams regeerakkoord voorziet verder: 

We objectiveren nieuwe grote infrastructuurprojecten en er zal voorafgaandelijk een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden uitgevoerd waarbij ook het nulalternatief  en mogelijke multimodale alternatieven in rekening worden gebracht. De MKBA-methodiek, als 
een aspect van het globale beslissingsproces, kan achteraf getoetst worden met ex-post analyses  om het proces te optimaliseren. 

De Werkgroep Briel heeft in het verleden reeds aangedrongen op een maatschappelijke kosten-batenanalyse en we zijn ervan overtuigd dat deze negatief zal uitvallen voor het project Oude Briel 

Comments