Nieuws‎ > ‎2013‎ > ‎

Definitief RVR Briel (10 januari 2013)

Geplaatst 19 jan 2013 03:40 door Jan Van Steen   [ 19 jan 2013 03:43 bijgewerkt ]
In het kader van het opstellen van een PRUP heeft de provincie Oost-Vlaanderen opdracht gegeven om een Mober en een RVR op te stellen.
Tijdens de vergadering van de bestendige deputatie van de provincie Oost Vlaanderen werd op 10 januari beslist om het definitieve RVR door te sturen naar de dienst Veiligheidsrapportering. 

De dienst Veiligheidsrapportering ontleent zijn bestaansreden aan de Europese Seveso-richtlijn (vroeger Seveso I, nu Seveso II), in Belgisch recht omgezet door het Samenwerkingsakkoord, en aan het decreet Algemeen Milieubeleid. Vanuit deze bestaansreden heeft de dienst zijn missie en visie vastgelegd.

 5/94 DENDERMONDE - STEDELIJK PROJECT OUDE BRIEL TE BAASRODE 1300022 Versturen definitief RVR naar dienst VR

In het kader van de openbaarheid van bestuur zal de werkgroep een copie vragen van dit document.  

Comments