Nieuws‎ > ‎2013‎ > ‎

Beschamend antwoord stad Dendermonde op ons verzoekschrift

Geplaatst 5 dec 2013 02:12 door Jan Van Steen
Het heeft enige tijd geduurd vooraleer de Burgemeester en schepenen een antwoord geformuleerd hadden op onze vragen.  Dit werd tijdens de gemeenteraad van oktober besproken en er kwam zeer veel reactie van de oppositie.  De omvang van het project en de mogelijk schade dat dit zou teweegbrengen voor Baasrode wordt nu veel duidelijker.  

De stad Dendermonde verschuilt zich achter de provincie Oost-Vlaanderen en stelt dat zij geen trekker is van het project. Gemakkelijk toch ?
Anderzijds durven/willen ze geen stelling nemen tegen het project.  

Ze geven wel toe dat er een probleem is met de ontsluiting en dat er tot op heden geen gepaste oplossing werd gevonden voor de mobiliteit.  Het Mober, zoals voorgesteld in juni 2013  wordt de stad Dendermonde niet aanvaard. De Burgemeester stelt onomwonden dat de parallelle baan aan de Mandekensstraat er niet komt.  Dit is in tegenspraak met wat er verteld werd aan de bewoners op de infovergadering in juni.  

Daarnaast staat in het antwoord te lezen dat een gefaseerde aanpak wel kan.  Dat men daar vele bewoners en omwonenden jaren in de onzekerheid stort en geen toekomst biedt, is blijkbaar voor het stadsbestuur niet belangrijk.  De verkiezingen zijn weer voorbij en nu moeten ze geen rekening houden met het welzijn van de bewoners, en zeker niet die van Baasrode.  

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd. 


Comments