Nieuws‎ > ‎2012‎ > ‎

Uitstel van infovergadering project Oude Briel (15 februari 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:27 door Jan Van Steen

Er werd een infovergadering gepland op 15 februari 2012. De uitnodiging voor deze infovergadering verscheen inmiddels via een aantal kanalen. In samenspraak met het stadsbestuur van Dendermonde heeft de projectgroep beslist om deze infovergadering uit te stellen. In het kader van het project werden een aantal onderzoeksvragen gesteld waarop momenteel nog geen duidelijk antwoord kan gegeven worden. Een aantal harde elementen, zoals de mobiliteit, de fasering, de realisatie,... moeten nog diepgaander onderzocht worden. Het plan van aanpak dient nog concreter te worden uitgewerkt.

 

Het uitstel biedt bijkomend een opportuniteit om de input, die vanuit het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan komt, mee te nemen.

 

In de pers was al gewag gemaakt van een erg gespannen relatie met de bevolking en de initiatiefnemers hadden duidelijk schrik van reactie. “Dendermonde verwacht een woelige infovergadering”.  Er zat niet anders op dan de vergadering te annuleren.  De Werkgroep is ook te weten gekomen dat het er bovenarms op zat tussen de stad Dendermonde en de provincie.  De onenigheid over de te volgen procedure was mee aanleiding om de meeting te annuleren.

In een brief van 22 december werd er reeds gemeld dat het onderwerp van deze infovergadering is het voorstellen van de opdeling van het gebied in deelfases en wat de juridische consequenties hiervan zullen zijn. 

Comments