Nieuws‎ > ‎2012‎ > ‎

Opmaak plan Mer (2 mei 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:40 door Jan Van Steen   [ 18 nov 2012 01:41 bijgewerkt ]

De Provincie Oost-Vlaanderen wenst een plan-MER op te maken voor het provinciaal RUP 'Stedelijk project Oude Briel' in Baasrode – Dendermonde.  De eerste fase bij de opmaak van een plan-MER is de kennisgevingsfase:  een nota voor publieke consultatie werd ter inzage gelegd van 2 mei tot 2 juni 2012.  Het biedt je een overzicht van de milieueffecten die verder kunnen worden bestudeerd in het plan-milieueffectrapport. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. 

Voor het opstellen van een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan) moet er eerst een MER rapport opgesteld worden en hierin dient ook een Mober (Mobiliteits EffectenRapport) en een RVR (RuimtelijkVeiligheidsRapport) opgesteld worden. De RVR is verplicht omdat er een Seveso bedrijf aanwezig is in het plangebied.

Belangrijk is ook het feit dat zij nu al erkennen dat de ontsluiting het grootste knelpunt is.  Zij nemen als hypothese dat de spoorlijn niet opnieuw in gebruik zal gesteld worden .


De Werkgroep Briel heeft deze documenten grondig doorgenomen en al haar opmerkingen bij de nota voor publieke consultatie tijdig doorgegeven aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.  Verschillende punten werden behandeld waaronder ontsluiting en verkeerschaos, veiligheid en negatieve impact op toerisme.

Comments