Nieuws‎ > ‎2012‎ > ‎

Inzagerecht – openbaarheid van bestuur (6 april 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:34 door Jan Van Steen

“ Sinds 1 januari 1995 heeft iedereen het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrijft van te krijgen, met uitzondering van een aantal gevallen (artikel 32 van de grondwet). Dit principe werd voor de provincies en gemeenten uitgewerkt in het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”.

Op basis van dit decreet hebben we aan de griffier van de provincie Oost Vlaanderen inzage recht gevraagd in de stukken rond het dossier Oude Briel.  De griffier van de stad Dendermonde laat per brief weten dat we een afspraak mogen maken om het dossier Oude Briel mogen inkijken in het administratief gebouw van de provincie in Gent.  Uiteindelijk werd het inzage recht beperkt tot 2 klassiers met een versie van het masterplan uit 2008. Onder het motto de andere dossiers zijn nog niet beslist en dus krijgt ge geen inzage.  Dit alles werd met een grijns meegedeeld.  De Werkgroep beraadt zich over de mogelijkheid om in hoger beroep tot inzage te vragen in de dossiers. 

Comments