Nieuws‎ > ‎2012‎ > ‎

Informatiemeeting van de projectgroep (5 juni 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:43 door Jan Van Steen   [ 20 nov 2012 13:57 bijgewerkt ]

De projectgroep (de provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de POM Oost-Vlaanderen)  heeft een infovergadering georganiseerd op 5 juni 2012.  De bewoners worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen maar moeten op voorhand inschrijven.  Andere geïnteresseerden waaronder de bewoners buiten het plangebied en de pers mogen niet binnen. 

Op de uitnodiging staat dat het gaat over de verwerving van de eigendommen en dat de sociale dienst aanwezig zal zijn.  Er staat nog net niet bij dat de bewoners hun zakdoeken moeten meebrengen. 

Geconfronteerd met dergelijke manipulatieve technieken, besluit de Werkgroep om te reageren met een ludieke actie. Alle deelnemers krijgen een zwarte ballon om mee naar binnen te gaan.  De sfeer was gespannen. De inhoud veel, zoals gewoonlijk tegen.

“Het 2e gedeelte van de meeting is enkel bestemd voor de eigenaars en bewoners die zullen geconfronteerd worden met een verwerving van de woning.  Er wordt toelichting gegeven over de verwervingsmogelijkheden, verwervingsmethodiek, alsook de sociale begeleiding.”  Opvallend is dat de sprekers de bewoners schrik aanjoegen met de stelling dat de verwerving zou gebeuren aan de prijs van industriegrond.  Ze trachten in eerste instantie de eigenaars zodanig te intimideren dat ze tegen lage prijs zouden verkopen aan enkele geïnteresseerde bedrijven, zonder namen te noemen natuurlijk.

Er werd een vragenlijst uitgedeeld en er werd veel nadruk gelegd dat de eigenaars verplicht waren om dit in te vullen.  Om dit nog verder kracht bij te zetten kregen de eigenaars de week nadien hetzelfde enquêteformulier nogmaals toegestuurd via aangetekend schrijven.  Voor alle duidelijkheid de Pom en W&Z hebben geen enkele juridische bevoegdheid om dergelijke enquêtes te laten invullen en zij hebben geen mandaat als makelaar.  

 Het was duidelijk de bedoeling om de mensen schrik aan te jagen en ze aan te zetten om hun eigendom vrijwillig te verkopen. 

Ze hebben meerdere malen herhaalt dat het plangebied ingekleurd is als industriegebied en dat de mogelijke verkoopprijs zal gebaseerd zijn op de prijs van industriegebied.  Dit is een flagrante leugen.  De jurisprudentie hierover zijn duidelijk :

"De schadevergoeding voor eigendomsverlies moet even groot zijn als het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen van gelijke waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet."

Het is onaanvaardbaar dat publieke instanties op een dergelijke manier leugens verkopen in het publiek om mensen aan te zetten hun eigendom onder de prijs te verkopen. 

Er werd eveneens aan de deelnemers een informatiefiche uitgedeeld met de vraag om dit voor 30 juni in te vullen en terug te sturen. Om nog meer pressie uit te oefenen werd deze fiche nogmaals per aangetekend schrijven verstuurd. Er is geen enkele juridische basis om de eigenaars te verplichten om deze fiche in te vullen. 

Comments