Nieuws‎ > ‎

2012

4e nieuwsbrief Project Oude Briel (december 2012)

Geplaatst 19 jan 2013 03:03 door Jan Van Steen

De POM Oost-Vlaanderen is er weer in geslaagd om een vier pagina's nieuwsbrief te vullen zonder nieuws te brengen.  Bla Bla Bla...
Op de eerste pagina wordt herhaald dat ze een oud industriegebied willen omvormen tot een watergebonden bedrijventerrein.  Dit kan je bezwaarlijk nieuws noemen. Op de 2e pagina geeft men een definitie van watergebonden bedrijven met het onderscheid tussen eerstelijns,tweede en derdelijns watergebondenbedrijven.  Dit werd reeds uitgelegd op een vorige vergadering.  Dit is dus een herhalen van zeer algemeen nieuws dat niet specifiek is voor Den Briel. De opsplitsing in 2 deelgebieden werd in februari reeds meegedeeld.  Dit is dus eigenlijk bladvulling maar geen nieuws. De derde pagina is een publicitaire pagina voor Brandstoffen Desbo waar men er zelfs in slaagt om de medewerkers van tankstations in Buggenhout mee te tellen om het bedrijf groter voor te stellen dan dat het in feite is. Misschien krijgen wij ook het recht om eens aan het woord te komen.  Tenslotte wordt op pagina 4 de procedure herhaald over de opstelling van het plan Mer en verwijst men naar de nota voor publieke consultatie, die 8 maanden geleden verspreid werd. Nieuws ?  

We kunnen niet ontkennen dat de Pom Oost-Vlaanderen een nieuwsbrief heeft rondgestuurd. Het noemt wel nieuwsbrief maar nieuws was daar niet in te vinden.    


Buurtweg Briel stuk gereden door vrachtwagens

Geplaatst 7 jan 2013 12:03 door Jan Van Steen

Mede door de vele regenval en de zware vrachtwagens van de firma De Ben is de buurtweg langs de Schelde ter hoogte van Den Briel totaal ontoegangekelijk.  Wandelaars te voet hebben gegarandeerd natte voeten als ze dit stuk doorlopen. Fietsen is enkel op eigen risico en we hebben al menige fietsers heksetoeren zien uithalen om overreind te blijven. Met de wagen schuur je steevast met de bodemplaat van de auto door de putten.  Kortom mensontwaardig.  De stad Dendermonde heeft nu beloofd om het nodige te doen zodat de buurtbewoners terug op een normale manier langs de Schelde kunen passeren.  Hopelijk komt dit snel in orde. 

Illegale lozing door Seveso bedrijf

Geplaatst 16 dec 2012 14:22 door Jan Van Steen

Den Briel werd op 10 december opgeschrikt toen brandweer en politie ter plaatste kwamen bij het Seveso bedrijf.  Zij hebben een illegale lozing doen stopzetten.   Er werden stalen meegenomen en een proces verbaal werd opgesteld.  De geur van mazout was duidelijk merkbaar in de buurt. 

Open brief aan Verkozen provincieraadsleden en gemeenteraadsleden

Geplaatst 16 dec 2012 14:16 door Jan Van Steen   [ 16 dec 2012 14:17 bijgewerkt ]

De Werkgroep Briel heeft een open brief opgesteld aan alle verkozenen van de provincie Oost Vlaanderen en aan de gemeenteraadsleden van de stad Dendermonde. 

Los van het feit dat een aantal functionarissen van de projectgroep bezig zijn met de laad-en loskades op Den Briel, is er nog altijd iemand politiek verantwoordelijk voor dit project.  De installatie van de nieuwe provincieraad is een uitgelezen moment om deze problematiek terug aan te kaarten.  Op die manier willen wij het project Oude Briel onder de aandacht brengen en tegelijkertijd een signaal sturen dat de lokale bevolking zich verzet tegen dit project.  


Grote werken op Auden Briel

Geplaatst 25 nov 2012 11:24 door Jan Van Steen   [ 7 jan 2013 12:07 bijgewerkt ]Sinds enkele weken is de firma " Gebroeders Hermans" bezig met het afbreken van een woning en verschillende hangars.  De rest van het terrein wordt terzelvertijd opgekuist.Verkiezingen 14 oktober 2012

Geplaatst 18 nov 2012 01:50 door Jan Van Steen

De kiezers hebben een duidelijk signaal gegeven aan de politiek. Met de herziening van het GRS en het mobiliteitsplan hebben de beleidsmakers , tegen de wil van de bevolking, een aantal beslissingen doorgedrukt.  Het verlies van de Sp.a en dat van hun boegbeeld Bart van Malderen als schepen van ruimtelijke ordening was daar een logisch gevolg van.  Hopelijk is dit signaal duidelijk genoeg voor de nieuwe bewindsploeg en zal men in de volgende bestuursperiode niet alleen beslissingen nemen die goed zijn voor de poli-tiekers maar ook goed zijn voor haar inwoners. 

Bart Van Malderen over Project oude Briel (22 september 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:48 door Jan Van Steen   [ 18 nov 2012 01:51 bijgewerkt ]

Het zal nog lang duren voor het watergebonden bedrijventerrein aan De Briel in Baasrode gerealiseerd zal kunnen worden, beweert SP.A Dendermonde. 'Doordat extra wegen er niet snel kunnen komen, kan er voorlopig geen sprake zijn van grote kades aan de Briel. De grote laad- en loskade kan er niet komen zolang de ontsluiting er niet is. De gedroomde parallelweg  van de gewestweg Provinciale Baan en Mandekensstraat komt er niet wegens plaats gebrek.

Blijkbaar is het Mober quasi afgerond en wijzen de conclusies op het netelige probleem van de ontsluiting waar geen oplossing voor bestaat.

Dat daar geen plaats voor is, wisten wij al jaren.  Men heeft de bevolking de schrik op het lijf gejaagd voor een megalomaan project waarvan van bij het begin het probleem van de de onstsluiting gekend was.   De Werkgroep heeft hierop gereageerd met een persbericht en daar kwam prompt een reactie op van de projectgroep. 

Deelname Scheldefeesten (19 september 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:47 door Jan Van Steen

De Werkgroep Briel heeft voor een 2e maal geparticipeerd  aan de Scheldefeesten in Baasrode.  Ook hier werd een actie opgezet om de bewoners te informeren en om fondsen in te zamelen om de werking mogelijk te maken. 

De belangstelling van de inwoners blijft heel groot en we hebben zeer veel (ongeruste) vragen gekregen over de stand van zaken over dit project.

Definitieve vaststelling aangepast GRS (4 juli 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:45 door Jan Van Steen

De gemeenteraad heeft het aangepaste GRS definitief vastgesteld tijdens de gemeenteraad op 4 juli 2012.  De vorige gemeenteraad werd afgelast wegens onvoldoende aanwezigen. Dit alles toont duidelijk aan dat de gemeenteraad sterk verdeeld is over dit project.

Enquête als publiciteitsstunt (juni 2012)

Geplaatst 18 nov 2012 01:45 door Jan Van Steen

De stad Dendermonde organiseert 4 maanden voor de verkiezingen een enquête met de titel “Woont u graag in Dendermonde”. Dit is enerzijds een verkapte vorm van verkiezingspropaganda en anderzijds is het redelijk ongepast om dergelijke vragenlijst te sturen naar mensen die de week voordien het bericht gekregen hebben dat hun woning zal ontvreemd worden. 

1-10 of 32