Nieuws‎ > ‎2011‎ > ‎

Ondertekening kaderovereenkomst (18 mei 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:06 door Jan Van Steen

Er werd op die datum een kaderovereenkomst gesloten tussen de provincie Oost-Vlaanderen, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal nv betreffende de “Ontwikkeling watergebonden bedrijventerrein Baasrode.

 

Betrokken partijen:

W&Z:                                                  Albert Absillis, voorzitter Raad van Bestuur

                                                            Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder

Provincie Oost Vlaanderen:          Albert De Smet,  provinciegriffier

                                                            Marc De Buck, gedeputeerde

Pom Oost Vlaanderen:                  Johan Declerck, Algemeen directeur

                                                            Marc De Buck, gedeputeerde

Stad Dendermonde:                       Elke De Man, stadssecretaris

                                                            Piet Buysse, burgemeester

Doel:

1. Kader scheppen voor de samenwerking tussen partijen die de maximaal haalbare transformatie van het plangebied tot een hoogwaardige watergebonden industriezone beoogt.

2. Deze samenwerking beoogt de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle herontwikkeling van het gebied, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving.

3. Partijen zullen daartoe gezamenlijk het plan verder uitwerken naar ruimtelijke en naar plan-economische aspecten. Op basis van dit onderzoek zal een haalbaar project gedefinieerd worden, dat zal vertaald worden in een PRUP.

Wie doet wat ?

Stuurgroep: Marc De Buck, Johan Declerck, Leo Clinckers

Projectgroep: één of meer deelnemers van de 3 partijen

Klankbordgroep: draagvlak voor realisatie creëren. De partners willen de betrokkenen consulteren en inspraak geven zodat zij samen een draagvlak kunnen creëren voor de realisatie van het project. (Wishful thinking!!!!)

Dit gebeurt via hoorzittingen, nieuwsbrieven en de website.(www.oudebriel.be)

Er zal gewerkt worden via clusters bewoners, bedrijven, verenigingen,…

Projectcoordinatie: door POM

Technische werkgroepen: indien nodig samen te stellen

 

Comments