Nieuws‎ > ‎2011‎ > ‎

Info- en inspraakvergaderingen (27 januari 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 00:55 door Jan Van Steen

Het was de bedoeling om de bewoners te informeren over de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Dendermonde (GRS). Het vorige GRS dateert van 22 november 2000.

Een structuurplan geeft een visie weer in grote lijnen. Door aan te geven waar en welke grote projecten prioritair zijn, waar nieuwe bedrijvigheid kan gecreëerd worden, waar al dan niet nieuwe zones voor wonen kunnen ontwikkeld worden, welke gebieden voor herbestemming in aanmerking komen, welk ruimtegebruik de stad wil stimuleren… geeft het structuurplan een richting aan voor de ontwikkeling van uw onmiddellijke omgeving.

De informatie die de stad Dendermonde gaf over het project Briel was zeer beperkt.

Zie uittreksel van de powerpoint pagina over Den Briel:

  • Regionale bedrijvigheid
  • Streven naar watergebonden bedrijvigheid i.f.v. transport, productie, enz
  • Clustering bestaande versnipperde bedrijfspercelen
  • Potentiële zone uitbouw regionale op- en overslagkade (voor schepen tot 4.500 ton)
  • Onderzoek mogelijkheden uitbouw goederentransport via spoorlijn 52 (museumlijn)
         Masterplan opgemaakt door de provincie

 

Eigenlijk wilde men zo weinig mogelijk aandacht geven aan dit punt in de hoop dat niemand zou reageren. Dit is niet alleen niet transparant maar ook bedriegelijke info.

 

Comments