Nieuws‎ > ‎

2011


Bekendmaking aanpassingsnota (13 december 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:19 door Jan Van Steen

In het kader van het openbaar onderzoek heeft de stad Dendermonde een nota publiek gemaakt waarin zij reageert op de opmerkingen van de bewoners naar aanleiding van de infomeetings in december 2010 en januari 2011.  Op 95% van de geformuleerde opmerkingen komt het antwoord “geen wijziging nodig”. 

Volgens de letter van de wet misschien nog net haalbaar maar dergelijke antwoorden gaan volledig in tegen het goed fatsoen. Het is moeilijk om op een nog bottere manier de bewoners wandelen te sturen. 

Infovergadering openbaar onderzoek GRS (13 december 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:18 door Jan Van Steen

Dit was een infovergadering die enkel ging over de procedure en geen inhoud verschafte over de inhoud van het project.  De organisatoren hadden duidelijk schrik van de bewoners. Er waren verschillende politieagenten in de zaal en het publiek mocht geen vragen stellen. ( enkel individueel na de vergadering). De periode van het openbaar onderzoek loopt van 31 oktober tot 29 januari 2012.  

Voorkooprecht van Waterwegen en Zeekanaal (25 november 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:18 door Jan Van Steen

W&Z  hebben voor het eerst hun voorkooprecht uitgeoefend voor een aankoop van een huis in de Brielstraat.  De potentiële kopers, die de aankoop geannuleerd zagen mogen wel tijdelijk de woning huren om erin te wonen.

Nadien heeft W&Z nog een tweede gelijkaardige woning opgekocht. 

Beleidsplan Mobiliteitsplan Dendermonde ( november 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:17 door Jan Van Steen   [ 18 nov 2012 01:17 bijgewerkt ]

De stad Dendermonde heeft bovengenoemd plan laten uitwerken door het studiebureau Mint. 

Voor Den Briel is er sprake van een strategisch ruimtelijk project

  • Streefbeeld N17: aanleg nieuwe ringweg ten noorden van de spoorlijn
  • Mandekensstraat wordt doodlopend en ingericht tot zone 30
  • Provincie onderzoekt of de ruimtelijke ontwikkeling  van de Fabrieksstraat kan gekoppeld worden aan de ruimtelijke ontwikkeling van Den Briel
  • Het  is niet duidelijk (sic) of de bestaande woningen op Den Briel mogen blijven
  • Den Briel : verzoenen van verschillende belangen op een relatief kleine oppervlakte
  • Lightrail project Antwerpen- Boom - Puurs- Dendermonde: gebruik makend van de oude spoorbedding.


Scheldetocht met Hilde Crevits (18 oktober 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:14 door Jan Van Steen

W&Z organiseerde een Scheldetocht tussen Dendermonde en St-Amands om het gebied te bekijken in het kader van het Sigmaplan. Nadien was er een lunch in de gebouwen van het Fabriek.  Minister Crevits was uitgenodigd maar was uiteindelijk verontschuldigd.  Zie artikel in het Nieuwsblad. 

Hoorzitting projectpartners voor bedrijven langs de Schelde (14 oktober 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:13 door Jan Van Steen

Deze meeting vond plaats in de zaal Belgica en enkele bedrijven zijn erop af gekomen.

Er werd info verstrekt over het project en over samenwerkingsmogelijkheden in het kader van bedrijventerreinmanagement.  Het enthousiasme van de bedrijven was zeer lauw, er zijn niet veel bedrijven geïnteresseerd om de loskades te gebruiken.  De week nadien was er mogelijkheid om een individueel gesprek te hebben.   We lazen op de website van de POM dat een vertegenwoordiger van Waterwegen & Zeekanaal NV heeft regelmatig contact met deze bedrijven.

 

Een tweede hoorzitting werd georganiseerd voor bedrijven die verder van de Schelde gelegen zijn maar die niet direct watergebonden zijn. 

Afspraak met enkele politici van Dendermonde en de provincie (6 oktober 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:12 door Jan Van Steen

Tijdens dit gesprek hebben de leden van de Werkgroep zeer concrete vragen gesteld over de plannen maar de antwoorden bleven erg vaag.  Een voorbeeld op de vraag of de schepen ook bij laag water zouden kunnen aanmeren of afvaren kregen we als antwoord dat dit nog niet onderzocht was.  Dit lijkt nochtans een basisuitgangspunt om de capaciteit van de loskades te berekenen.  We kunnen dus niet geloven dat deze info niet bekend was, maar dat zij dit niet wilden vertellen.  Tijdens deze meeting hebben we de toezegging gekregen om inzage te krijgen in het Masterplan en het streefbeeldplan.  Beide studies van 2007 en 2008.  Het heeft dus 4 jaar geduurd vooraleer de betrokken bevolking geïnformeerd werd over de inhoud van beide studies. Van transparantie gesproken. 

Herziening GRS - voorlopige vaststelling (21 september 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:12 door Jan Van Steen

De gemeenteraad heeft de voorlopige vaststelling van de herziening van het GRS Dendermonde goedgekeurd.

 

De projectgroep heeft een 2e nieuwsbrief uitgedeeld. (september 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:11 door Jan Van Steen

De bestaansreden van deze nieuwsbrief is het feit dat er een nieuwsbrief verspreid werd.  Inhoudelijk komen we geen moer verder. 

Informatievergadering door de werkgroep (8 september 2011)

Geplaatst 18 nov 2012 01:10 door Jan Van Steen

Onder het motto Bewoners informeren bewoners werd een informatievergadering georganiseerd in de zaal De Vliet.  Een 100 tal bewoners zijn komen luisteren naar een uiteenzetting door de Werkgroep over de stand van zaken. Er was uitgebreid mogelijkheid om vragen te stellen.  Tussen pot en pint werd er van gedachten gewisseld.  Het is schrijnend vast te stellen hoeveel onrust de overheden hebben gecreëerd in de getroffen zone. 

1-10 of 20